Regulamin rozgrywek

REGULAMIN ROZGRYWEK
AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI BIAŁOSTOCKIEJ LIGI SPORTU
SEZON  2018/2019


1.    Organizatorzy:
       1.1.    Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
       1.2.    Stowarzyszenie Amatorskiej Siatkówki Białystok
2.    Termin i miejsce:  
       2.1.    Rozgrywki odbywają się w poniedziałki, wtorki, czwartki w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019 w  
                 hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, ul. Brukowa 1.
       2.2.    Dwa pierwsze mecze rozpoczynają się równolegle o godz. 18.15, kolejne o godz. 19.15
                 lub 15 minut po zakończeniu pierwszego meczu.
3.    Szczegółowy terminarz spotkań, ogłoszenia, aktualne składy, wyniki poszczególnych spotkań, tabele, statystyki publikowane będą na oficjalnej stronie rozgrywek http://www.bls.bialystok.pl.
4.    Wszystkie mecze rozgrywek Amatorskiej Ligi Siatkówki Białostockiej Ligi Sportu są nagrywane i udostępniane na kanale www.youtube.com/ligasiatkowki.
5.    Zasady uczestnictwa:
       5.1.    Zgłoszenie zespołu drogą elektroniczną na adres e-mail: alsb@o2.pl, w terminie podanym przez
                 organizatora przed rozpoczęciem sezonu.
       5.2.    Pierwszeństwo udziału w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Siatkówki Białostockiej Ligi Sportu mają drużyny,
                 które grały w lidze w poprzednim sezonie.
       5.3.    Wpisowe w wysokości 650 zł, płatne jednorazowo lub ratach: pierwsza rata w wysokości
                 450 zł płatna najpóźniej do dnia pierwszego meczu (potwierdzenie należy dostarczyć razem z                
                 formularzem zgłoszeniowym), druga 200 zł do 31 grudnia 2018 r. na konto:
                 Stowarzyszenie Amatorskiej Siatkówki Białystok
                 ul. Pietkiewicza 1
                15-689 Białystok
                PKO Bank Polski
                Nr konta: 59 1020 1332 0000 1002 0572 3491
       5.4.    Dostarczenie Organizatorowi wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, podpisanego
                 regulaminu rozgrywek Amatorskiej Ligi Siatkówki Białostockiej Ligi Sportu, wypełnionych kart
                 zawodniczych, klauzuli informacyjnej, potwierdzenia opłaty wpisowego przed przystąpieniem zespołu do
                 pierwszego meczu.
       5.5.    Drużyna może zgłosić do udziału w rozgrywkach 18 zawodników.
       5.6.    Ze względu na bezpieczeństwo uczestników ustala się minimalną granicę wieku na 16 lat (ukończone
                 najpóźniej w dniu rozpoczęcia rozgrywek). Zawodnicy niepełnoletni tj. między 16 a 18 rokiem życia
                 mogą uczestniczyć w rozgrywkach na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów z prawem
                 weryfikacji owej zgody przez organizatora.
       5.7.    W rozgrywkach nie mogą uczestniczyć zawodnicy lub zawodniczki, którzy posiadają licencję lub zostali
                 zgłoszeni do rozgrywek organizowanych przez OZPS bądź PZPS. Karencja od daty ostatniego
                 zgłoszenia nie może być krótsza niż 2 lata. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego przepisu
                 zawodnik zostaje natychmiast wykreślony z udziału w rozgrywkach, a zespół ukarany walkowerem we
                 wszystkich rozegranych spotkaniach z udziałem nieuprawnionego gracza. Wyjątek od 2-letniej karencji
                 stanowią osoby, które ukończyły 35 lat.
       5.8.    Drużyna musi posiadać nazwę oraz kapitana wskazanego na formularzu zgłoszeniowym. Kapitan
                 posiada następujące kompetencje i obowiązki:
                 5.8.1.    Prawo do zgłaszania i wycofania drużyny z rozgrywek w formie pisemnej,
                 5.8.2.    Dopilnowania wszystkich formalności,
                 5.8.3.    Odpowiedzialność za zachowanie się drużyny w trakcie meczu i po jego zakończeniu,
                 5.8.4.    Zobowiązany jest do kontaktu z Organizatorem w celu otrzymywania bieżących informacji na
                              temat terminarza, kar czy też innych wiadomości, oraz brania udziału w zebraniach
                              organizowanych przez Organizatora.
       5.9.    Zawodnik może raz w sezonie zmienić barwy klubowe, ale tylko do końca I rundy zasadniczej.                
                 Warunkiem zmiany barw klubowych, jest:
                 5.9.1.    uzyskanie pisemnej zgody kapitana drużyny z której odchodzi (dotyczącej braku ewentualnych
                             zobowiązań finansowych lub sprzętowych), która musi zostać  dostarczona Organizatorowi
                             rozgrywek,
                 5.9.2.    zgłoszenie nowego zawodnika przez kapitana drużyny do której zawodnik chce przystąpić,
                             zgodnie z zapisami pkt. 5.12 regulaminu.
       5.10.    Termin zgłaszania nowych zawodników upływa z dniem 31 marca 2019 r.
       5.11.    Kapitan zespołu zgłasza nowego zawodnika najpóźniej trzy dni przed planowanym meczem
                   swojej drużyny, drogą elektroniczną na adres alsb@o2.pl. Po uzyskaniu zwrotnego
                   potwierdzenia, kapitan zobowiązany jest dostarczyć pierwszemu sędziemu - przed pierwszym
                   meczem, w którym ma wystąpić dany zawodnik - wypełnioną i podpisaną kartę zawodnika .
       5.12.    Drużyna, w której zagra nieuprawniony lub niezgłoszony zawodnik zostaje ukarana walkowerem.   
       5.13.    Do protokołu meczowego można wpisać maksymalnie 12 zawodników.
       5.14.    Minimalna liczba zawodników potrzebnych do rozpoczęcia meczu – 5. Jeżeli drużyna została
                   zdekompletowana wykluczeniami lub kontuzjami w trakcie trwania gry, a w jej składzie na boisku
                   zostanie tylko 3 zawodników to sędzia kończy mecz, zaistniałą sytuację opisuje w protokole
                   meczowym, a na korzyść jej przeciwnika orzekany jest walkower.
       5.15.    W przypadku kontuzji zawodnika, drużyna dokonuje zmiany na zawodnika z ławki rezerwowych, lub
                   zawodnika libero (jeżeli drużyna nie posiada zawodników rezerwowych). Wchodzący zawodnik zajmuje
                   pozycję na której grał kontuzjowany zawodnik (musi na tej pozycji grać do końca seta w którym
                   dokonana została zmiana),  niedopuszczalna jest zmiana ustawienia.
       5.16.    Każda drużyna zobowiązana jest grać w jednolitych strojach z nadrukowanymi, widocznymi numerami.
                   Zawodnicy grający na pozycji libero muszą odznaczać się innym kolorem stroju (zawodnik może mieć
                   na sobie koszulkę „znacznik”). Każdy zawodnik musi posiadać koszulkę z numerem , który obowiązuje
                   przez cały sezon.
                   5.16.1.    Zawodnik niespełniający zapisów pkt. 5.17 nie zostanie dopuszczony do meczu.
       5.17.    Organizator zapewnia tylko piłki meczowe.
6.    W sezonie 2018/2019 drużyny rywalizują o:
       6.1.    Mistrzostwo Amatorskiej Ligi Siatkówki Białostockiej Ligi Sportu
                 6.1.1.    Rozgrywki będą przeprowadzone w dwóch ligach. W I lidze zagra 12 zespołów, w II lidze wystąpi
                              12 zespołów. Rozegrane zostaną dwie rundy systemem „każdy z każdym”.
                 6.1.2.    Mecze będą punktowane w sposób następujący:
                               - zwycięstwa           3 : 0 oraz 3 : 1        3 pkt
                               - zwycięstwo           3 : 2                        2 pkt
                               - przegrana            2 : 3                        1 pkt
                                - przegrane            1 : 3 oraz 0 : 3        0 pkt
                 6.1.3.    O kolejności zajętych miejsc w tabeli decyduje:
                                - większa liczba zdobytych punktów
                                - większa liczba wygranych meczów
                                - stosunek setów
                                - stosunek małych punktów
                  6.1.4.    Po zakończeniu rundy rewanżowej w I i II lidze dalsze rozgrywki będą  przeprowadzone
                                 systemem pucharowym  (play-off) wg następującego klucza:   
                                 6.1.4.1.    Drużyna, która po rundzie zasadniczej zajmie miejsce I zagra z drużyną, która
                                                 uplasuje się na miejscu VIII (para A), II z VII (para B), III z VI (para C) natomiast IV z
                                                 V (para D). Rywalizacja w każdej  parze będzie toczyć się do 2 wygranych meczów
                                                (bilans setów nie ma znaczenia). Do następnej  rundy awansuje ten zespół, który
                                                jako pierwszy wygra 2 mecze.
                    6.1.4.2.    Półfinały: zwycięzca pary A zagra w kolejnej rundzie ze zwycięzcą pary D, natomiast
                                    zwycięzca pary  B zagra ze zwycięzcą pary C. Rywalizacja będzie toczyć się do 2
                                    wygranych meczów. Do następnej  rundy awansuje ten zespół, który jako pierwszy wygra 2
                                    mecze.
                    6.1.4.3.    Zwycięzcy półfinałów rozegrają mecz finałowy decydujący o mistrzostwie I  I II ligi -
                                    Amatorskiej Ligi Siatkówki Białostockiej Ligi Sportu. Przegrani zagrają o  III miejsce.
                    6.1.4.4.    Miejsca 5 – 8 zajmą drużyny, które przegrały mecze I rundy play-off. Kolejność zostanie
                                    ustalona na podstawie końcowej tabeli po rundzie rewanżowej. Miejsce 5 zajmie drużyna
                                    najwyżej sklasyfikowana, a miejsce 8 najniżej.
                   6.1.4.5.    Zespoły z miejsc 10 i 11 (I liga) rozegrają mecze barażowe o utrzymanie w I lidze
                                   odpowiednio z trzecią i drugą drużyną II ligi. Mecze barażowe będą toczyć się do 2
                                   wygranych meczów. Ta drużyna, która jako pierwsza wygra 2 mecze zagra w sezonie
                                   2019/2020 w I lidze.
                  6.1.4.6.    Ostatni zespół I ligi spada do II ligi.
                  6.1.4.7.    Pierwszy zespół II ligi awansuje do I ligi.  
       6.2.    Puchar Amatorskiej Ligi Siatkówki Białostockiej Ligi Sportu
                  6.2.1.    W pucharze udział biorą chętne drużyny występujące w rozgrywkach Amatorskiej Ligi
                               Siatkówki Białostockiej Ligi Sportu.
                  6.2.2.    Rywalizacja odbywać się będzie systemem pucharowym (przegrywający odpada).
7.    Kary i dyskwalifikacje:
       7.1.    Kary za niesportowe zachowanie zawodników:
                 7.1.1.    Żółta kartka – kara pieniężna 50 zł od drużyny.
                 7.1.2.    Czerwona  kartka - kara pieniężna 100 zł od drużyny, wykluczenie z następnego (kolejnego)
                              meczu.
                 7.1.3.    W przypadku szczególnie skandalicznego zachowania gracza w trakcie meczu możliwe jest
                              ukaranie go odsunięciem od większej liczby spotkań łącznie z wykluczeniem z rozgrywek. Taką
                             decyzję może podjąć Zarząd Stowarzyszenia.
       7.2.    Zespół, który przegrał mecz walkowerem zobowiązany jest uiścić karę finansową w wysokości 150 zł.
                 7.2.1.    Wygranie meczu walkowerem jest równoznaczne z wygraniem meczu w stosunku setów 3-0,
                              przy punktacji każdego z nich 25-0.
       7.3.    Nieobecność osoby wyznaczonej na sędziego pomocniczego – kara finansowa dla drużyny w wysokości
                 100 zł.
       7.4.    Opłatę za walkower lub wszelkie inne kary pieniężne za nieprzestrzeganie postanowień regulaminu
                 zespół wnosi najpóźniej przed kolejnym swoim meczem, lub w terminie wyznaczonym przez Zarząd.
                 Niewypełnienie powyższego zapisu powoduje niedopuszczenie zespołu do rozegrania spotkania, co w
                 konsekwencji oznacza walkower.                                                                  
       7.5.    Drugi walkower w ciągu jednego sezonu wyklucza definitywnie drużynę z rozgrywek.
                 W przypadku kiedy wykluczona drużyna zgłosi się do udziału w nowej edycji rozgrywek, zostanie
                 wpisana na koniec listy drużyn oczekujących na przyjęcie do rozgrywek pod warunkiem zapłacenia
                 zaległych kar finansowych.  
       7.6.    W przypadku niespełnienia postanowień zawartych w pkt. 7.5, zobowiązania finansowe zespołu
                 wykluczonego z Amatorskiej Ligi Siatkówki Białostockiej Ligi Sportu dzieli się solidarnie pomiędzy
                 zawodników figurujących na liście zgłoszeniowej tego zespołu w dniu wykluczenia.
      7.7.    Po wykluczeniu lub rezygnacji zespołu z gry w Amatorskiej Ligi Siatkówki Białostockiej Ligi Sportu,
                anulowane zostają wyniki spotkań z udziałem tej drużyny z rundy, w której zespół zakończył grę.  
       7.8.    W przypadku wygrania meczu walkowerem lub nienagrania meczu - statystyki indywidualne i drużynowe
                będą dopisane na koniec rundy w której dany mecz się odbył, na podstawie średnich danego
                zawodnika i zespołu.
8.    Sędziowie pomocniczy i drużyny pełniące rolę gospodarza meczu.
       8.1.    Przedstawiciele drużyn pełnią dyżury sędziów pomocniczych w/g ustalonego grafiku dostępnego na
                 stronie internetowej www.bls.bialystok.pl. Grafik umieszczany będzie najpóźniej do 10 dnia każdego
                 miesiąca na miesiąc następny. W przypadkach, które są niemożliwe do przewidzenia grafik sędziów
                 pomocniczych może pojawić się w innym wyznaczonym terminie o ile na stronie
                 http://www.bls.bialystok.pl zostanie opublikowana informacja z powodem opóźnienia. Informacja musi
                 pojawić się na stronie na trzy dni przed wymaganą datą umieszczenia grafiku. Na ustalony dyżur należy
                 stawić się najpóźniej o godz. 18:10. Do obowiązków sędziego pomocniczego należy:
                 8.1.1.    Przed rozpoczęciem każdego meczu wypełnienie nagłówka protokołu, po czym zlecenie
                              kapitanom drużyn wpisanie nazwisk zawodników biorących udział w zawodach. Po meczu,
                              wypełnione i podpisane protokoły należy włożyć do teczki, która znajduje się w torbie sportowej
                              Stowarzyszenia.
                 8.1.2.    Po zakończeniu drugiego meczu, sędzia pomocniczy zobowiązany jest przesłać niezwłocznie
                              szczegółowe wyniki na adres alsb@o2.pl lub telefonicznie (ew. sms) na numer 501-677-902.
                 8.1.3.    W czasie meczu obsługuje tablicę wyników. Sędziowie pomocniczy odpowiadają za
                              dopilnowanie porządku na sali gimnastycznej w czasie rozgrywania spotkań i po ich
                              zakończeniu. W przypadku niedopełnienia obowiązków przez drużynę gospodarzy wpisuje
                              stosowną uwagę do protokołu zawodów.
                8.1.4.    W powyższym przypadku decyzję o upomnieniu lub ukaraniu drużyny gospodarzy podejmuje
                             Zarząd Stowarzyszenia.
       8.2.    Obowiązki  drużyn będących gospodarzami zawodów:
                8.2.1.    Gospodarze pierwszych meczów przygotowują boiska do gry (słupki, siatkę, stanowisko 
                             sędziego głównego i pomocniczego).
                8.2.2.    Gospodarze drugich meczów składają sprzęt (słupki, siatkę, stanowisko sędziego głównego i
                             pomocniczego i ławki rezerwowych).
9.    Przekładanie meczów
       9.1.    Istnieje możliwość przełożenia meczu (nie więcej niż dwa w sezonie) za zgodą drużyny przeciwnej oraz
                 uprzednim powiadomieniu Zarządu Stowarzyszenia najpóźniej 7 dni przed planowanym meczem na
                 adres e-mail: alsb@o2.pl. Przełożone spotkanie zespoły rozgrywają    we własnym zakresie w przeciągu
                 jednego miesiąca. Bezwzględnie wymagana jest    obecność sędziego głównego oraz pomocniczego.
       9.2.    Zespół, na którego wniosek mecz został przełożony zobowiązany jest do:
                 9.2.1.    Całkowitej organizacji przełożonego spotkania (data, sala, sprzęt, sędziowie).
                 9.2.2.    Nagrania wideo danego meczu i przekazania osobom odpowiedzialnym za prowadzenie
                              statystyk w odpowiedniej lidze.
       9.3.    Poniesienia wszelkich kosztów finansowych związanych z organizacją meczu (wliczając w to
                 sędziowanie).
       9.4.    Powiadomienia Zarządu Stowarzyszenia drogą elektroniczną na adres e-mail: alsb@o2.pl o dacie i
                 miejscu rozgrywania przełożonego meczu najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem.
       9.5.    Za nierozegranie meczu przełożonego w wyznaczonym terminie lub niedopełnienie warunków z pkt.
                 9.1-9.4 winę ponosi zespół lub zespoły na wniosek (prośbę), których spotkanie przełożono. Karą za
                powyższe przewinienie jest walkower.
10.    Opłaty wniesione przez zespoły mogą być zwrócone tylko w przypadku, kiedy zespół wycofa się z rozgrywek przed rozegraniem swego pierwszego meczu. W sytuacji kiedy zostanie wykluczony z rozgrywek na skutek naruszenia postanowień regulaminu, opłaty nie będą zwracane.
11.    Drużyny uczestniczące w Amatorskiej Lidze Siatkówki Białostockiej Ligi Sportu zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu hali sportowej w której rozgrywane są zawody.
12.    Drużyny ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane przez ich zawodników, przedstawicieli oraz kibiców na terenie obiektu, gdzie prowadzone są rozgrywki.
13.    Za rzeczy zaginione organizator nie odpowiada.
14.    Protesty kierowane do Organizatora należy składać pisemnie w wraz z kaucją w wysokości 50 zł. W innym przypadku protesty nie będą rozpatrywane. W sytuacji uzasadnionego protestu w/w kwota będzie zwracana.
15.    Wszelkie niezawarte tutaj kwestie regulują przepisy obowiązujące w PZPS.
16.    Kwestie sporne rozstrzyga ostatecznie Zarząd Stowarzyszenia ALSB  w porozumieniu z Białostockim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.