Regulamin rozgrywek

REGULAMIN ROZGRYWEK
AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI BIAŁOSTOCKIEJ LIGI SPORTU
SEZON  2017/2018


1.    Organizatorzy:
1.1.    Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
1.2.    Stowarzyszenie Amatorskiej Siatkówki Białystok
2.    Termin i miejsce:  
2.1.    Rozgrywki odbywają się w poniedziałki, wtorki, czwartki w okresie wrzesień 2017 – czerwiec 2018 w hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, ul. Brukowa 1.
2.2.    Dwa pierwsze mecze rozpoczynają się równolegle o godz. 18.15, kolejne o godz. 19.15
lub 15 minut po zakończeniu pierwszego meczu.
3.    Szczegółowy terminarz spotkań, ogłoszenia, aktualne składy, wyniki poszczególnych spotkań, tabele, statystyki publikowane będą na oficjalnej stronie rozgrywek http://www.bls.bialystok.pl.
4.    Wszystkie mecze rozgrywek Amatorskiej Ligi Siatkówki Białostockiej Ligi Sportu są nagrywane i udostępniane na kanale www.youtube.com/ligasiatkowki.
5.    Zasady uczestnictwa:
5.1.    Zgłoszenie zespołu drogą elektroniczną na adres e-mail: alsb@o2.pl, w terminie podanym przez organizatora przed rozpoczęciem sezonu.
5.2.    Pierwszeństwo udziału w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Siatkówki Białostockiej Ligi Sportu mają drużyny, które grały w lidze w poprzednim sezonie.
5.3.    Wpisowe w wysokości 600 zł, płatne jednorazowo lub ratach: pierwsza rata w wysokości
400 zł płatna najpóźniej do dnia pierwszego meczu (potwierdzenie należy dostarczyć razem z formularzem zgłoszeniowym), druga 200 zł do 31 grudnia 2017 r. na konto:

Stowarzyszenie Amatorskiej Siatkówki Białystok
ul. Nowogródzka 2B m 7
15-490 Białystok
PKO Bank Polski
Nr konta: 59 1020 1332 0000 1002 0572 3491
5.4.    Dostarczenie Organizatorowi wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, podpisanego regulaminu rozgrywek Amatorskiej Ligi Siatkówki Białostockiej Ligi Sportu, wypełnionych kart zawodniczych, potwierdzenia opłaty wpisowego przed przystąpieniem zespołu do pierwszego meczu.
5.5.    Drużyna może zgłosić do udziału w rozgrywkach 16 zawodników.
5.6.    Ze względu na bezpieczeństwo uczestników ustala się minimalną granicę wieku na 16 lat (ukończone najpóźniej w dniu rozpoczęcia rozgrywek). Zawodnicy niepełnoletni tj. między 16 a 18 rokiem życia mogą uczestniczyć w rozgrywkach na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów z prawem weryfikacji owej zgody przez organizatora.
5.7.    W rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy oraz zawodniczki do 35 roku, którym od daty wygaśnięcia karty zawodniczej PZPS lub OZPS upłynęły mniej niż 2 lata. Karencja ta nie obowiązuje zawodników, którzy ukończyli 35 lat.
5.8.    Drużyna musi posiadać nazwę oraz kapitana wskazanego na formularzu zgłoszeniowym. Kapitan posiada następujące kompetencje i obowiązki:
5.8.1.    Prawo do zgłaszania i wycofania drużyny z rozgrywek w formie pisemnej,
5.8.2.    Dopilnowania wszystkich formalności,
5.8.3.    Odpowiedzialność za zachowanie się drużyny w trakcie meczu i po jego zakończeniu,
5.8.4.    Zobowiązany jest do kontaktu z Organizatorem w celu otrzymywania bieżących informacji na temat terminarza, kar czy też innych wiadomości, oraz brania udziału w zebraniach organizowanych przez Organizatora.
5.9.    Zawodnik może raz w sezonie zmienić barwy klubowe, ale tylko do końca I rundy zasadniczej. Warunkiem zmiany barw klubowych, jest:
5.9.1.    uzyskanie pisemnej zgody kapitana drużyny z której odchodzi (dotyczącej braku ewentualnych zobowiązań finansowych lub sprzętowych), która musi zostać  dostarczona Organizatorowi rozgrywek,
5.9.2.    zgłoszenie nowego zawodnika przez kapitana drużyny do której zawodnik chce przystąpić, zgodnie z zapisami pkt. 5.12 regulaminu.
5.10.    W trakcie trwania sezonu drużyna może wymienić dwóch zawodników na dwóch
innych nie grających w sezonie 2017/2018 w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Siatkówki Białostockiej Ligi Sportu.
5.11.    Termin zgłaszania nowych zawodników upływa z dniem 31 marca 2018 r.
5.12.    Kapitan zespołu zgłasza nowego zawodnika najpóźniej trzy dni przed planowanym meczem swojej drużyny, drogą elektroniczną na adres alsb@o2.pl. Po uzyskaniu zwrotnego potwierdzenia, kapitan zobowiązany jest dostarczyć pierwszemu sędziemu - przed pierwszym meczem, w którym ma wystąpić dany zawodnik - wypełnioną i podpisaną kartę zawodnika .
5.13.    Drużyna, w której zagra nieuprawniony lub niezgłoszony zawodnik zostaje ukarana walkowerem.   
5.14.    Do protokołu meczowego można wpisać maksymalnie 12 zawodników.
5.15.    Minimalna liczba zawodników potrzebnych do rozpoczęcia meczu – 5. Jeżeli drużyna została zdekompletowana wykluczeniami lub kontuzjami w trakcie trwania gry, a w jej składzie na boisku zostanie tylko 3 zawodników to sędzia kończy mecz, zaistniałą sytuację opisuje w protokole meczowym, a na korzyść jej przeciwnika orzekany jest walkower.
5.16.    W przypadku kontuzji zawodnika, drużyna dokonuje zmiany na zawodnika z ławki rezerwowych, lub zawodnika libero (jeżeli drużyna nie posiada zawodników rezerwowych). Wchodzący zawodnik zajmuje pozycję na której grał kontuzjowany zawodnik (musi na tej pozycji grać do końca seta w którym dokonana została zmiana),  niedopuszczalna jest zmiana ustawienia.
5.17.    Każda drużyna zobowiązana jest grać w jednolitych strojach z nadrukowanymi, widocznymi numerami. Zawodnicy grający na pozycji libero muszą odznaczać się innym kolorem stroju (zawodnik może mieć na sobie koszulkę „znacznik”). Każdy zawodnik musi posiadać koszulkę z numerem , który obowiązuje przez cały sezon.
5.17.1.    Zawodnik niespełniający zapisów pkt. 5.17 nie zostanie dopuszczony do meczu.

5.18.    Organizator zapewnia tylko piłki meczowe.
6.    W sezonie 2017/2018 drużyny rywalizują o:
6.1.    Mistrzostwo Amatorskiej Ligi Siatkówki Białostockiej Ligi Sportu
6.1.1.    Rozgrywki będą przeprowadzone w dwóch ligach. W I lidze zagra 12 zespołów, w II lidze wystąpi 13 zespołów. Rozegrane zostaną dwie rundy systemem „każdy z każdym”.
6.1.2.    Mecze będą punktowane w sposób następujący:
- zwycięstwa     3 : 0 oraz 3 : 1        3 pkt
- zwycięstwo     3 : 2                         2 pkt
- przegrana       2 : 3                         1 pkt
- przegrane       1 : 3 oraz 0 : 3        0 pkt
6.1.3.    O kolejności zajętych miejsc w tabeli decyduje:
- większa liczba zdobytych punktów
- stosunek setów
- stosunek małych punktów
6.1.4.    Po zakończeniu rundy rewanżowej w I i II lidze dalsze rozgrywki będą  przeprowadzone systemem pucharowym  (play-off) wg następującego klucza:   
6.1.4.1.    Drużyna, która po rundzie zasadniczej zajmie miejsce I zagra z drużyną, która uplasuje się na miejscu VIII (para A), II z VII (para B), III z VI (para C) natomiast IV z V (para D). Rywalizacja w każdej  parze będzie toczyć się do 2 wygranych meczów (bilans setów nie ma znaczenia). Do następnej  rundy awansuje ten zespół, który jako pierwszy wygra 2 mecze.
6.1.4.2.    Półfinały: zwycięzca pary A zagra w kolejnej rundzie ze zwycięzcą pary D, natomiast zwycięzca pary  B zagra ze zwycięzcą pary C. Rywalizacja będzie toczyć się do 2 wygranych meczów. Do następnej  rundy awansuje ten zespół, który jako pierwszy wygra 2 mecze.
6.1.4.3.    Zwycięzcy półfinałów rozegrają mecz finałowy decydujący o mistrzostwie I  I II ligi - Amatorskiej Ligi Siatkówki Białostockiej Ligi Sportu. Przegrani zagrają o  III miejsce.
6.1.4.4.    Miejsca 5 – 8 zajmą drużyny, które przegrały mecze I rundy play-off. Kolejność zostanie ustalona na podstawie końcowej tabeli po rundzie rewanżowej. Miejsce 5 zajmie drużyna najwyżej sklasyfikowana, a miejsce 8 najniżej.
6.1.4.5.    Zespoły z miejsc 10 i 11 (I liga) rozegrają mecze barażowe o utrzymanie w I lidze odpowiednio z trzecią i drugą drużyną II ligi. Mecze barażowe będą toczyć się do 2 wygranych meczów. Ta drużyna, która jako pierwsza wygra 2 mecze zagra w sezonie 2018/2019 w I lidze.
6.1.4.6.    Ostatni zespół I ligi spada do II ligi.
6.1.4.7.    Pierwszy zespół II ligi awansuje do I ligi.  
6.2.    Puchar Amatorskiej Ligi Siatkówki Białostockiej Ligi Sportu
6.2.1.    W pucharze udział biorą chętne drużyny występujące w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Siatkówki Białostockiej Ligi Sportu.
6.2.2.    Rywalizacja odbywać się będzie systemem pucharowym (przegrywający odpada).
7.    Kary i dyskwalifikacje:
7.1.    Kary za niesportowe zachowanie zawodników:
7.1.1.    Żółta kartka – kara pieniężna 50 zł od drużyny.
7.1.2.    Czerwona  kartka - kara pieniężna 100 zł od drużyny, wykluczenie z następnego (kolejnego) meczu.
7.1.3.    W przypadku szczególnie skandalicznego zachowania gracza w trakcie meczu możliwe jest ukaranie go odsunięciem od większej liczby spotkań łącznie z wykluczeniem z rozgrywek. Taką decyzję może podjąć Zarząd Stowarzyszenia.
7.2.    Zespół, który przegrał mecz walkowerem zobowiązany jest uiścić karę finansową w wysokości 150 zł.
7.2.1.    Wygranie meczu walkowerem jest równoznaczne z wygraniem meczu w stosunku setów 3-0, przy punktacji każdego z nich 25-0.
7.3.    Nieobecność osoby wyznaczonej na sędziego pomocniczego – kara finansowa dla drużyny w wysokości 100 zł.
7.4.    Opłatę za walkower lub wszelkie inne kary pieniężne za nieprzestrzeganie postanowień regulaminu zespół wnosi najpóźniej przed kolejnym swoim meczem, lub w terminie wyznaczonym przez Zarząd. Niewypełnienie powyższego zapisu powoduje niedopuszczenie zespołu do rozegrania spotkania, co w konsekwencji oznacza walkower.                                                                  
7.5.    Drugi walkower w ciągu jednego sezonu wyklucza definitywnie drużynę z rozgrywek.
W przypadku kiedy wykluczona drużyna zgłosi się do udziału w nowej edycji rozgrywek, zostanie wpisana na koniec listy drużyn oczekujących na przyjęcie do rozgrywek pod warunkiem zapłacenia zaległych kar finansowych.  
7.6.    W przypadku niespełnienia postanowień zawartych w pkt. 7.5, zobowiązania finansowe zespołu wykluczonego z Amatorskiej Ligi Siatkówki Białostockiej Ligi Sportu dzieli się solidarnie pomiędzy zawodników figurujących na liście zgłoszeniowej tego zespołu w dniu wykluczenia.
7.7.    Po wykluczeniu lub rezygnacji zespołu z gry w Amatorskiej Ligi Siatkówki Białostockiej Ligi Sportu, anulowane zostają wyniki spotkań z udziałem tej drużyny z rundy, w której zespół zakończył grę.  
7.8.    W przypadku wygrania meczu walkowerem lub nienagrania meczu - statystyki indywidualne i drużynowe będą dopisane na koniec rundy w której dany mecz się odbył, na podstawie średnich danego zawodnika i zespołu.
8.    Sędziowie pomocniczy i drużyny pełniące rolę gospodarza meczu.
8.1.    Przedstawiciele drużyn pełnią dyżury sędziów pomocniczych w/g ustalonego grafiku dostępnego na stronie internetowej www.bls.bialystok.pl. Grafik umieszczany będzie najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca na miesiąc następny. W przypadkach, które są niemożliwe do przewidzenia grafik sędziów pomocniczych może pojawić się w innym wyznaczonym terminie o ile na stronie http://www.bls.bialystok.pl zostanie opublikowana informacja z powodem opóźnienia. Informacja musi pojawić się na stronie na trzy dni przed wymaganą datą umieszczenia grafiku. Na ustalony dyżur należy stawić się o godz. 18:15. Do obowiązków sędziego pomocniczego należy:
8.1.1.    Przed rozpoczęciem każdego meczu wypełnienie nagłówka protokołu, po czym zlecenie kapitanom drużyn wpisanie nazwisk zawodników biorących udział w zawodach. Po meczu, wypełnione i podpisane protokoły należy włożyć do teczki, która znajduje się w torbie sportowej Stowarzyszenia.
8.1.2.    Po zakończeniu drugiego meczu, sędzia pomocniczy zobowiązany jest przesłać niezwłocznie szczegółowe wyniki na adres alsb@o2.pl lub telefonicznie (ew. sms) na numer 501-677-902.
8.1.3.    W czasie meczu dyżurny obsługuje tablicę wyników. Sędziowie pomocniczy odpowiadają za dopilnowanie porządku na sali gimnastycznej w czasie rozgrywania spotkań i po ich zakończeniu. W przypadku niedopełnienia obowiązków przez drużynę gospodarzy wpisuje stosowną uwagę do protokołu zawodów.
8.1.4.    W powyższym przypadku decyzję o upomnieniu lub ukaraniu drużyny gospodarzy podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
8.2.    Obowiązki  drużyn będących gospodarzami zawodów:
8.2.1.    Gospodarze pierwszych meczów przygotowują boiska do gry (słupki, siatkę, stanowisko sędziego głównego i pomocniczego).
8.2.2.    Gospodarze drugich meczów składają sprzęt (słupki, siatkę, stanowisko sędziego głównego i pomocniczego i ławki rezerwowych).
9.    Przekładanie meczów
9.1.    Istnieje możliwość przełożenia meczu (nie więcej niż dwa w sezonie) za zgodą drużyny przeciwnej oraz uprzednim powiadomieniu Zarządu Stowarzyszenia najpóźniej 7 dni przed planowanym meczem na adres e-mail: alsb@o2.pl. Przełożone spotkanie zespoły rozgrywają    we własnym zakresie w przeciągu jednego miesiąca. Bezwzględnie wymagana jest    obecność sędziego głównego oraz pomocniczego.
9.2.    Zespół, na którego wniosek mecz został przełożony zobowiązany jest do:
9.2.1.    Całkowitej organizacji przełożonego spotkania (data, sala, sprzęt, sędziowie).
9.2.2.    Nagrania wideo danego meczu i przekazania osobom odpowiedzialnym za prowadzenie statystyk w odpowiedniej lidze.
9.3.    Poniesienia wszelkich kosztów finansowych związanych z organizacją meczu (wliczając w to sędziowanie).
9.4.    Powiadomienia Zarządu Stowarzyszenia drogą elektroniczną na adres e-mail: alsb@o2.pl o dacie i miejscu rozgrywania przełożonego meczu najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem.
9.5.    Za nierozegranie meczu przełożonego w wyznaczonym terminie lub niedopełnienie warunków z pkt. 9.1-9.4 winę ponosi zespół lub zespoły na wniosek (prośbę), których spotkanie przełożono. Karą za powyższe przewinienie jest walkower.
10.    Opłaty wniesione przez zespoły mogą być zwrócone tylko w przypadku, kiedy zespół wycofa się z rozgrywek przed rozegraniem swego pierwszego meczu. W sytuacji kiedy zostanie wykluczony z rozgrywek na skutek naruszenia postanowień regulaminu, opłaty nie będą zwracane.
11.    Drużyny uczestniczące w Amatorskiej Lidze Siatkówki Białostockiej Ligi Sportu zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu hali sportowej w której rozgrywane są zawody.
12.    Drużyny ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane przez ich zawodników, przedstawicieli oraz kibiców na terenie obiektu, gdzie prowadzone są rozgrywki.
13.    Za rzeczy zaginione organizator nie odpowiada.
14.    Protesty kierowane do Organizatora należy składać pisemnie w wraz z kaucją w wysokości 50 zł. W innym przypadku protesty nie będą rozpatrywane. W sytuacji uzasadnionego protestu w/w kwota będzie zwracana.
15.    Wszelkie niezawarte tutaj kwestie regulują przepisy obowiązujące w PZPS.
16.    Kwestie sporne rozstrzyga ostatecznie Zarząd Stowarzyszenia ALSB  w porozumieniu z Białostockim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.